Webprøver til biologi

Undervisningsministeriet har vedtaget nye bestemmelser for de digitale prøver (webprøver) i naturfag - gældende fra prøveterminen maj 2020. 
 
De nye bestemmelser handler bl.a. om udvidelse af prøven fra 30 minutter til 60 minutter og består nu af tre temaer inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering samt perspektivering og argumentation.  
 

Læs evt. mere om de skriftlige udtræksprøver på uvm.dk - under fysik/kemi, biologi og geografi.


Det første kompetencebaseret prøvesæt til biologi ligger klar til afprøvning. 

I 2020 vil vi løbende indlægge nye webprøver som er udarbejdet med udgangspunkt i ”Vejledning til folkeskolens prøver i de skriftlige udtræksprøver”.
 
Webprøver til biologi indeholder også 15 tidligere prøveforberedende test, der tildeles af læreren. Herudover er der syv øveprøver, som er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles.
 
Webprøver til biologi indeholder også 9 emnebaseret test, som prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering.


Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelig for elev såvel som lærer.
 
Webprøver til biologi er webbaseret. Både elev og lærer får adgang til materialet via deres Uni-Login.