Webprøver til biologi

Webprøver til biologi indeholder 14 prøveforberedende test, som er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver. Seks af disse test er frit tilgængelig for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. De øvrige otte test tildeles af læreren. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles. 

Webprøver til biologi indeholder også 10 emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering. Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelig for elev såvel som lærer. Både elev og lærer får adgang til materialet via deres Uni-Login.

 

Om forfatteren: Per Biede Nielsen

                                                           

 
Uddannet folkeskolelærer i 1980 med samfundsfag og biologi som linjefag og Cand. Pæd. i biologi i 2000. Har som lærerbogsforfatter været med til at skrive natur/tekniksystemet "Fra natur til teknik" og kopimappen "Tjek på natur/teknik".